0
Tổng cộng:
  Thanh toán

  Lễ hội đền Thính - Sự hài hòa trong văn hóa cổ kim

  Thời gian: mùng 6 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

  Lễ hội Tây Thiên - Về miền văn hóa tâm linh

  Thời gian: ngày 15 tháng 2 âm lịch Địa điểm: Khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

  Sình ca (trường ca) người Cao Lan

  Thời gian: Lễ hội đầu xuân năm mới Địa điểm: Sân đình, nhà văn hóa

  Hát ca trù

  Ca trù là loại hình nghệ thuật biểu diễn dùng nhiều thể văn chương như thể phú, thể truyện, thể ngâm và đặc biệt là hát nói.

  Trống quân Đức Bác - Một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc

  Thời gian: mùng 1 tháng 2, mùng 1 tháng 6 và trung tuần tháng 8 âm lịch Địa điểm: đình làng Đức Bác, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

  Kéo song - Trò chơi của sự bền bỉ và khéo léo

  Thời gian: mùng 3 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Hội đình Tích Sơn

  Thời gian: mùng 3 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: đình Cả Tích Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Hội xuân làng Thổ Tang

  Thời gian: ngày 18 tháng Chạp âm lịch (Lễ khao thọ - 55 tuổi) và ngày 14 đến ngày 23 tháng Giêng âm lịch (Hội xuân) Địa điểm: Đình Thổ Tang, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

  Lễ hội chùa Tích Sơn

  Thời gian: mùng 3 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: khuôn viên chùa Tích Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Lễ hội đền Ngô Tướng Công

  Thời gian: mùng 9 đến 11 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Lễ hội đả cầu cướp phết

  Thời gian: mùng 7 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: đền Đông Lai xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

  0102

  Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

  xtdlvp@gmail.com
  0211 2211 637 - 0211 2211 647
  Đường Lạc Long Quân, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc