Lễ hội đúc bụt - Một truyền tích đáng tự hào

Thời gian: mùng 8 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lễ hội đền Thính - Sự hài hòa trong văn hóa cổ kim

Thời gian: mùng 6 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Lễ hội Tây Thiên - Về miền văn hóa tâm linh

Thời gian: ngày 15 tháng 2 âm lịch Địa điểm: Khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Sình ca (trường ca) người Cao Lan

Thời gian: Lễ hội đầu xuân năm mới Địa điểm: Sân đình, nhà văn hóa

Hát ca trù

Ca trù là loại hình nghệ thuật biểu diễn dùng nhiều thể văn chương như thể phú, thể truyện, thể ngâm và đặc biệt là hát nói.

Trống quân Đức Bác - Một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc

Thời gian: mùng 1 tháng 2, mùng 1 tháng 6 và trung tuần tháng 8 âm lịch Địa điểm: đình làng Đức Bác, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Kéo song - Trò chơi của sự bền bỉ và khéo léo

Thời gian: mùng 3 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đình Tích Sơn

Thời gian: mùng 3 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: đình Cả Tích Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hội xuân làng Thổ Tang

Thời gian: ngày 18 tháng Chạp âm lịch (Lễ khao thọ - 55 tuổi) và ngày 14 đến ngày 23 tháng Giêng âm lịch (Hội xuân) Địa điểm: Đình Thổ Tang, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Lễ hội chùa Tích Sơn

Thời gian: mùng 3 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: khuôn viên chùa Tích Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Lễ hội đền Ngô Tướng Công

Thời gian: mùng 9 đến 11 tháng Giêng âm lịch Địa điểm: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

0102

Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

xtdlvp@gmail.com
0211 2211 637 - 0211 2211 647
Đường Lạc Long Quân, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

IZOMI