Hội thi Ảnh đẹp Du lịch An Giang năm 2024

Hội thi Ảnh đẹp Du lịch An Giang năm 2024

[Hỗ trợ truyền thông] Căn cứ Kế hoạch số: 775 /KH-SVHTTDL ngày 03 tháng 04 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi “Ảnh đẹp du lịch An Giang năm 2024”; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang ban hành Thể lệ Hội thi “Ảnh đẹp du lịch An Giang năm 2024”


0 bình luận

Viết bình luận của bạn

Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

xtdlvp@gmail.com
0211 2211 637 - 0211 2211 647
Đường Lạc Long Quân, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

IZOMI